Αναζήτηση

Cubase 5 Tips :Folder tracks (+notepad)



Άλλη μια χρήσιμη λειτουργία του Cubase σου δείχνω σήμερα .Τα folder tracks που μαβοηθάνε να ομαδοποιήσουμε κάποια όργανα και να τα βάλουμε σε ένα φάκελο .Με αυτό τον τρόπο έχουμε πιο οργανωμενα και τακτοποιημένα τα κανάλια μας στο περιβάλλον εργασίας μας..


Αυτό μας βοηθάει ιδιαίτερα αν έχουμε πολλά κανάλια σε ένα project και θέλουμε να έχουμε τα κανάλια μας