Αναζήτηση

;Πρώτα EQ και μετά compression ή το αντίθετο