Αναζήτηση

Τι είναι το RMS και πως το βρίσκω στο Cubase- Βίντεο


Όταν έχουμε να δουλέψουμε με audio ηχογραφήσεις ,τότε λέμε πως έχουμε δυο ειδών εντάσεις: Το peak volume και το rms.Το RMS είναι τα αρχικά του Root Mean Squared ,αλλά κοινώς το λέμε average volume ,δηλαδή τη μέση ένταση που έχει ένα όργανο ή ολόκληρο το τραγούδι που δουλεύουμε.

Στο σημερινό βίντεο μιλάμε για τις διαφορές του peak volume και του rms καθώς και πως το βρίσκουμε στο Cubase.