Αναζήτηση

Τι είναι το gain staging -Βίντεο


Πριν ξεκινήσουμε οτιδήποτε όσον αφορά τη μίξη , θα πρέπει να κάνουμε μια διαδικασία που θα μας βοηθήσει να έχουμε καλύτερη μίξη γιατί θα έχουμε απλά περισσότερο χώρο στο master output. Τι εννοώ με αυτό; Υπήρχε μια νοοτροπία να ηχογραφούν τα όργανα πολύ δυνατά και αυτό γιατί τα παλιότερα χρόνια ηχογραφούσαν σε αναλογικό περιβάλλον ,σε ταινία κι έτσι είχαν πολλά θέματα με το floor noise.Για να αποφύγουν τετοια προβλήματα λοιπόν ηχογραφούσαν πολύ δυνατά. Σήμερα στο ψηφιακό περιβάλλον που γράφουμε το σήμα μας είναι πολύ καθαρό και δεν χρειάζεται να γράφουμε δυνατά. έτσι θα μπορούμε να έχουμε περισσότερο χώρο ώστε να επεξεργαστούμε τα κανάλια μας ξεχωριστά.

Το gain staging μας βοηθάει να φέρουμε σε ισορροπία την μέση ένταση του τραγουδιού μας

#πωςναηχογραφήσειςτραγούδια #μιξη #homestudioproject