Αναζήτηση

Πως κάνω μίξη σε πιάνο -βίντεο


Στο home studio μας έχουμε τη δυνατότητα να ηχογραφήσουμε πολλά ακουστικά όργανα αλλά λίγο δύσκολο να μπορέσουμε να ηχογραφήσουμε φυσικό πιάνο.Μπορεί βέβαια να έχουμε πιάνο σπίτι μας και να μπορούμε να ηχογραφήσουμε με τον εξοπλισμό που έχουμε.Διαφορετικά χρησιμοποιούμε vst instruments ή ηχογραφούμε από κάποιο αρμόνιο που έχουμε.

Στο σημερινό βίντεοι μιλάμε για το πως μπορούμε να αναδείξουμε κάποιες συχνότητες του οργάνου και πως κόβουμε αυτές που δεν χρειάζονται.

#ηχογράφησητραγουδιώνστοσπίτι #μίξηττραγουδιών #homestudiopeoject